Nabór na Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne 2021/2022

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na 2-letnie Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne 2021/2022.

 

1. Wymagane dokumenty:

  • podanie - podanie;
  • kwestionariusz osobowy – kwestionariusz;
  • życiorys;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym (jeżeli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu);
  • świadectwo moralności od ks. proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w przypadku osób konsekrowanych;
  • 3 fotografie (format legitymacyjny);
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w kwocie 70 złotych.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu Teologiczno – Pastoralnego w Rzeszowie (ul. Witolda 11 A) do dnia 19 września 2021 r.
lub przesłać pocztą na adres Instytutu: ul. Witolda 11  A, 35-302 Rzeszów.

 

Opłata za Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne wynosi 1100 zł za semestr.

 

Opłatę wpisową należy uregulować na konto:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: “studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne, opłata wpisowa, ……imię i nazwisko kandydata……”

lub można ją również wpłacić gotówką bezpośrednio w sekretariacie Instytutu.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące studiów można uzyskać w sekretariacie Instytutu, tel. 17/ 871-24-03, e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!