Nabór na Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne 2020/2021

1 Tematyka zajęć w dniu 26 września 2020 roku;

 • 9.00-12.15 – ks. dr Marek Winiarski – Dydaktyka katechetyczna;
 • 12.30-15.45 – ks. dr Paweł Synoś – Teologia duchowości

 

2. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2020/2021;

 • 26 września 2020 roku;
 • 10 października 2020 roku;
 • 17 października 2020 roku;
 • 24 października 2020 roku;
 • 7 listopada 2020 roku;
 • 21 listopada 2020 roku;
 • 28 listopada 2020 roku;
 • 5 grudnia 2020 roku;
 • 12 grudnia 2020 roku;
 • 19 grudnia 2020 roku;
 • 9 stycznia 2021 roku;
 • 16 stycznia 2021 roku – zaliczenia z oceną;
 • 23 stycznia 2021 roku – egzaminy.

 

3. Wymagane dokumenty:

 • podanie – podanie;
 • kwestionariusz osobowy -  kwestionariusz;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu);
 • świadectwo moralności od ks. proboszcza lub skierowanie Przełożonego Zgromadzenia w wypadku osób konsekrowanych;
 • 3 fotografie o formacie legitymacyjnym;
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej – 70 złotych.

 

Opłatę wpisową należy wpłacić na konto:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „opłata wpisowa za studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne za …………(imię i nazwisko)……….”

 

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście w sekretariacie Instytutu lub przesłać pocztą na adres: Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 18 września 2020 roku.

 

Opłatę za semestr w wysokości 1100 złotych należy uregulować do 31 października 2020 roku na konto bankowe:
Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „opłata za studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne, wydział katechetyczny …..imię i nazwisko………..”

terminy wpłacania kolejnych rat za Studia Podyplomowe:

 • do 31 października 2020 roku – 400 złotych;
 • do 31 grudnia 2020 roku – 400 złotych;
 • do 28 lutego 2021 roku – 300 złotych.