Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne 2020/2021

1 Tematyka zajęć w dniu 17 kwietnia 2021 roku;

 • 9.00-12.15 – ks. dr Tomasz Bąk – Nowy Testament;
 • 12.30-15.45 – ks. mgr Jacek Szczęch – Psychologia.

 

2. Terminy spotkań w semestrze letnim 2020/2021;

 • 13 lutego 2021 roku;
 • 20 lutego 2021 roku;
 • 27 lutego 2021 roku;
 • 13 marca 2021 roku;
 • 20 marca 2021 roku;
 • 27 marca 2021 roku;
 • 10 kwietnia 2021 roku;
 • 17 kwietnia 2021 roku;
 • 8 maja 2021 roku;
 • 15 maja 2021 roku;
 • 29 maja 2021 roku;
 • 5 czerwca 2021 roku – egzaminy i zaliczenia;
 • 12 czerwca 2021 roku – obrona prac dyplomowych.

 

3. Opłatę za semestr w wysokości 1100 złotych należy uregulować do 28 lutego 2021 roku na konto bankowe:

Diecezja Rzeszowska
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów
56 1020 4391 0000 6202 0078 3092
z dopiskiem: „opłata za studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne, wydział katechetyczny …..imię i nazwisko………..”

terminy wpłacania kolejnych rat za Studia Podyplomowe:

 • do 31 marca 2021 roku – 400 złotych;
 • do 30 kwietnia 2021 roku – 400 złotych;
 • do 31 maja 2021 roku – 300 złotych.