Formacja Katechetów – Siostry zakonne i Katecheci świeccy

1. Terminy spotkań:

  • 3 października 2020 roku – zdalnie;
  • 10 października 2020 roku – zdalnie;
  • 5 grudnia 2020 roku – zdalnie;
  • 12 grudnia 2020 roku – zdalnie;
  • 6 marca 2021 roku;
  • 13 marca 2021 roku;
  • 17 kwietnia 2021 roku – sympozjum katechetyczne;
  • 5 czerwca 2020 roku;
  • 12 czerwca 2020 roku.

 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 9.00,a kończą o godz. 13.00. Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą Świętą.