Kongergacja Katechetyczna dla Księży

Kongregacja Katechetyczna dla Księży okręgu rzeszowskiego odbędzie się 27 sierpnia 2021 roku w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie. Rozpoczęcie o godzinie 13.30.