Spotkania katechetyczne dla sióstr zakonnych i katechetów świeckich

1. Terminy spotkań katechetycznych dla sióstr zakonnych i katechetów świeckich:

  • 2 października 2021 roku;
  • 4 grudnia 2021 roku;
  • 5 lutego 2022 roku;
  • 23 kwietnia 2022 roku – sympozjum katechetyczne;
  • 4 czerwca 2022 roku.

Spotkania odbywają się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie. Rozpoczynają się mszą świętą o godz. 9.00 i kończą około godz. 13.00