Nabór na studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Etyka dla nauczycieli

Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Instytutem Teologiczno Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie organizuje studia podyplomowe: Etyka dla nauczycieli.

Opis studiów:

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

Kształcenie w ramach Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu. Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka.

W ramach studiów prowadzone będą zajęcia z następujących przedmiotów:
historia myśli etycznej, etyka normatywna ogólna, współczesne dyskusje etyczne: bioetyka, ekofilozofia, feminizm, psychologia moralności, filozofia polityczna: etyka i polityka, metodyka nauczania etyki, praktyka pedagogiczna, wstęp do filozofii i etyki, elementy logiki i retoryki.

W pierwszym semestrze będą odbywać się zajęcia z historii myśli etycznej oraz z zakresu przygotowania pedagogicznego do nauczania etyki.

Zajęcia prowadzić będą m.in.: prof. Aleksander Bobko, prof. UR. Krzysztof Bochenek, prof. UR Grzegorz Grzybek, prof. UR Beata Guzowska, prof. UR Andrzej Niemczuk, prof. UR Przemysław Paczkowski, ks. mgr Jacek Szczęch, dr Włodzimierz Zięba.

Celem oferowanych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki jest umożliwienie osobom zainteresowanym problemami filozofii i etyki poszerzania swojej wiedzy, a także zdobycia potrzebnego przygotowania teoretycznego dla prowadzenia działalności pedagogiczno-edukacyjnej z zakresu etyki.

Studia mają, obok doskonalenia wykształcenia i osobowości ich absolwentów, także cele praktyczne. Nasza propozycja szczególnie kierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych oraz średnich, wychowawców młodzieży, osób zajmujących się resocjalizacją, działalnością kulturalną, polityczną i gospodarczą, a także tych, którzy dla podjęcia takiej działalności pragną uzyskać konieczne i pożyteczne przygotowanie teoretyczne. Studia przygotowują absolwentów szkół wyższych, mających uprawnienia pedagogiczne, do nauczania etyki filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Absolwent może być zatrudniony jako nauczyciel etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Program studiów

 • Historia myśli etycznej
  • Etyka w starożytności
  • Etyka w średniowieczu
  • Etyka nowożytna
  • Etyka współcześnie
 • Przedmioty etyczne
  • Etyka normatywna ogólna
  • Współczesne dyskusje etyczne: bioetyka, ekofilozofia, feminizm
  • Psychologia moralności
 • Przedmioty ogólne
  • Filozofia polityczna: etyka i polityka
  • Wstęp do filozofii i etyki
  • Elementy logiki
  • Retoryka
 • Przedmioty dydaktyczne
  • Metodyka nauczania etyki
  • Praktyka metodyczna

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, egzaminu końcowego oraz uzyskanie zaliczenia praktyki metodycznej.

Opłata za studia podyplomowe

1 400 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Konto:

Liczba semestrów

3 semestry

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu
 • Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pedagogicznych

Kierownik studiów

dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Humanistycznych, Kolegium Nauk Społecznych

Miejsce zajęć:

Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11

Pierwsze zajęcia odbędą się w trybie hybrydowym, następne wg konsultacji z uczestnikami.

Język wykładowy

polski

System rekrutacyjny

https://irk.ur.edu.pl/Podyplomowe/

FORMULARZ

 

Serdecznie zapraszamy !