Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2021/2022

1. Terminy spotkań UWTDRz 2021/2022:

 • 9 października 2021 roku;
 • 23 października 2021 roku;
 • 6 listopada 2021 roku – wyjazd na sympozjum do Myczkowiec;
 • 13 listopada 2021 roku;
 • 20 listopada 2021 roku;
 • 4 grudnia 2021 roku;
 • 18 grudnia 2021 roku;
 • 8 stycznia 2022 roku – spotkanie świąteczne;
 • 22 stycznia stycznia 2022 roku;
 • 12 lutego 2022 roku;
 • 26 lutego 2022 roku – początek nowego semestru;
 • 12 marca 2022 roku;
 • 26 marca 2022 roku;
 • 9 kwietnia 2022 roku;
 • 23 kwietnia 2022 roku;
 • 7 maja 2022 roku;
 • 21 maja 2022 roku;
 • 4 czerwca 20225 roku;
 • 18 czerwca 2022 roku.

 

2. Tematyka spotkania w dniu 22 stycznia 2022 roku:

 • 9.00 – ks. dr hab Jerzy Buczek – 7 wielkich mitów dotyczących Kościoła – wykład;
 • 10.30 – posiłek;
 • 11.00 – ćwiczenia;
 • 11.30 – Poznajemy Podkarpacie z PTTK.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie – Podanie UTWDRz;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 25 września 2020 roku.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

4. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

6. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl