Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2022/2023

1. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2022/2023:

 • 8 października 2022 roku – Inauguracja roku akademickiego;
 • 22 października 2022 roku;
 • 5 listopada 2022 roku;
 • 19 listopada 2022 roku;
 • 3 grudnia 2022 roku;
 • 17 grudnia 2022 roku;
 • 7 stycznia 2023 roku;
 • 21 stycznia 2023 roku;
 • 4 lutego 2023 roku – zakończenie pierwszego semestru.


2. Tematyka wykładów w dniu 17 grudnia 2022 roku:

 • 9.00 – Prawo naturalne, a prawo pozytywne, sumienie i prawda - ks. dr Wacław Sopel;
 • 10.45 – posiłek;
 • 11.15 – gimnastyka;
 • 11.30 – Caritas – Wyzwania i zadania w dzisiejszej rzeczywistości – ks. dr Piotr Potyrała.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie – Podanie UTWDRz;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 25 września 2020 roku.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl