Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2023/2024

1. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2023/2024:

 • 24 lutego 2024 roku;
 • 9 marca 2024 roku;
 • 23 marca 2024 roku;
 • 13 kwietnia 2024 roku;
 • 20 kwietnia 2024 roku;
 • 27 kwietnia 2024 roku;
 • 11 maja 2024 roku;
 • 25 maja 2024 roku;
 • 8 czerwca 2024 roku;
 • 15 czerwca 2024 roku – pielgrzymka do Korczyny;
 • 22 czerwca 2024 roku – zakończenie roku akademickiego.


2. Tematyka wykładów w dniu 13 kwietnia 2024 roku:

Sympozjum poświęcone św. J.S. Pelczarowi w 100. rocznicę śmierci

 • 9.00 – Msza Święta;
 • 10.00 – wykłady.

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie – Podanie UTWDRz;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 25 września 2020 roku.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

– Religijnego

– Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

– Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl