Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2023/2024

1. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2023/2024:

 • 27 września 2023 roku – Inauguracja roku akademickiego 2023/2024, godz. 17.00;
 • 30 września 2023 roku – pielgrzymka do Przemyśla i Jarosławia – wyjazd godz. 7.00;
 • 14 października 2023 roku;
 • 28 października 2023 roku;
 • 18 listopada 2023 roku;
 • 25 listopada 2023 roku;
 • 9 grudnia 2023 roku;
 • 16 grudnia 2023 roku;
 • 13 stycznia 2024 roku;
 • 27 stycznia 2024 roku;
 • 10 lutego 2024 roku.


2. Tematyka wykładów w dniu 14 października 2023 roku:

 • 9.00 – Wykłady z filozofii – ks. dr Andrzej Sołtys;
 • 10.30 – posiłek;
 • 11.00 – gimnastyka;
 • 10.30 – Profilaktyka i leczenie cukrzycy i „złego” cholesterolu – CM Medyk

 

3. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

 • po ukończeniu 50. roku życia;
 • po ukończeniu aktywności zawodowej.


4. Wymagane dokumenty:

 • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie – Podanie UTWDRz;
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 25 września 2020 roku.

 

5.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

– Religijnego

– Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

– Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

6. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

7. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl