Nabór na Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej 2021/2022

Ogłoszenie na początek roku 2021/2022

Z związku z epidemią koronawirusa zajęcia będą odbywać się w Instytucie lub online, zależnie od wskazań ogólnopolskich lub lokalnych. Informacje o zmianie form zajęć będzie zamieszczana na stornie internetowej Instytutu.

W czasie zajęć obowiązuje reżim sanitarny: maseczki, płyny i odległość. Płyny do dezynfekcji zapewnia Instytut, maseczki (także ze względów higienicznych) każdy organizuje sobie we własnym zakresie.

Uczestnicy zajęć za każdym razem wypełniają oświadczenie o stanie zdrowia (formularz dostępny w Instytucie).

W razie jakichkolwiek niepokojących objawów uczestnicy nie powinni uczestniczyć w zajęciach.

Wszystkie szczegóły dotyczące zajęć w nowym semestrze zostaną przekazane w czasie spotkania inaugurującego.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/2022 dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej odbędzie się 25 września 2021 roku o godz. 9.00

Plan inauguracji 25 września 2021 roku: 

  • 9.00 – msza św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego;
  • 10.00 – wykład inauguracyjny – ks. dr hab. Jerzy Buczek “Nauka o rodzinie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego”;
  • 11.00 – komunikaty;
  • 11.30 – poczęstunek.

 

Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie serdecznie zaprasza wszystkie osoby chętne na Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej.

 

1. Słuchaczami UTWDRz mogą zostać osoby:

  • po ukończeniu 50. roku życia;
  • po ukończeniu aktywności zawodowej.


2. Wymagane dokumenty:

  • podanie do Rektora UTWDRz o przyjęcie – Podanie UTWDRz;
  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

 

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie lub przesłać na adres Instytutu, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów do 25 września 2020 roku.

 

3.Celem UTWDRz jest:

1. Upowszechnianie różnych form aktywności intelektualnej, duchowej i fizycznej

2. Edukacja za zakresu Biblii, teologii, filozofii, historii, etyki, medycyny, profilaktyki zdrowia, prawa, nauk humanistycznych, kultury, a także innych dziedzin

3. Aktywizacja społeczna osób starszych w tym niepełnosprawnych i chorych

Zajęcia odbywają się w ramach trzech bloków:

- Religijnego

- Medycznego (współpraca z Centrum Medycznym „Medyk”)

- Społeczno-kulturowego

Organizujemy wycieczki, pielgrzymki, wyjazdy na konferencje, kursy komputerowe, kursy języka angielskiego

 

4. Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej

Załączniki: Regulamin UTWDRz , wzór podania

 

5. Opłata za semestr wynosi 80 zł (rok I i II)/60 zł (absolwenci).

Opłatę należy uregulować na konto bankowe:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. Józefa Sebastiana Pelczara
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
PEKAO SA I/ODDZIAŁ RZESZÓW
52124017921111000019735214

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie,ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl
www.instytut.rzeszow.pl