Cel i adresaciStudium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęło swoją działalność w październiku 2008 roku. Jego celem jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego, tak by stało się ono przewodnikiem na drodze życia każdego słuchacza studium. Adresowane jest zarówno do osób świeckich, jak i konsekrowanych.

ProgramPodstawowy plan wykładowy obejmuje okres dwóch lat. Cykl pierwszy (rok I) poświęcony jest zagadnieniom wstępnym oraz wprowadzeniu w przesłanie ksiąg Starego Testamentu (9 spotkań w roku). Cykl drugi (rok II) koncentruje się na wprowadzeniu w księgi Nowego Testamentu (9 spotkań w roku). Słuchacze dwóch pierwszych cykli oraz ich absolwenci zachęcani są do udziału w organizowanym rokrocznie cyklu monograficznym, tzw. rok III (9 spotkań w roku). Tematy cyklu monograficznego zmieniają się każdego roku, stąd studium może być środkiem do wieloletniej, a nawet permanentnej formacji biblijnej. Szczegółowe omówienie programu na bieżący rok akademicki znajduje się TUTAJ.

MiejsceWykłady mają miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Zobacz na mapie TUTAJ.

CzasSpotykamy się w dwie soboty miesiąca, od października do czerwca, od 9:00 do 13:00. Dokładne kalendarium naszych wykładów zobacz TUTAJ.

NauczycieleDyrektorem studium jest ks. Adam Kubiś. Kadrę nauczycielską studium tworzą rzetelnie przygotowani i uznani w Kościele bibliści. Więcej na temat naszych nauczycieli TUTAJ.

ZapisyW wykładach studium mogą brać udział słuchacze po uprzednim zgłoszeniu poprzez formularz online znajdujący się tutaj: ZAPISZ SIĘ! Do grupy słuchaczy wykładów można dołączyć w każdym miesiącu trwającego roku akademickiego.

Strona internetowa Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiejhttps://studium.rzeszow.pl/

Kontakt: sbiblijne@gmail.com