Seminaria doktoranckie prof. UKSW

1. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2017/2018:

  • 21 października 2017 roku – socjologia/historia;
  • 18 listopada 2017 roku – socjologia/politologia;
  • 16 grudnia 2017 roku – socjologia/historia;
  • 27 stycznia 2018 roku – socjologia/politologia.

2. Terminy spotkań w semestrze letnim 2017/2018:

  • 17 lutego 2018 roku – socjologia/historia;
  • 24 marca 2018 roku – socjologia/politologia;
  • 21 kwietnia 2018 roku – socjologia/historia;
  • 26 maja 2018 roku – socjologia/politologia;
  • 16 czerwca 2018 roku – sympozjum naukowe.