Projekt „Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie został zrealizowany w ramach projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego (Oś priorytetowa nr 5 – Infrastruktura publiczna / Działanie nr 5.1 – Infrastruktura edukacyjna / Schemat A – szkoły wyższe).

Tryb projektu: Zaprojektuj i wybuduj;

Generalny Wykonawca: Skanska SA;

Projektant koordynator: Studio Architektury Archi Group Chrobak Marek

 Celem inwestycji jest stworzenie: nowoczesnego ośrodka edukacji wyższej, ośrodka kształcenia ustawicznego, ośrodka rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Całkowita powierzchnia obiektu wynosi: 11 451,82 m2; w tym część dydaktyczno-administracyjna: 7 579,13 m2; część zamieszkania zbiorowego – akademik: 3 872,69 m2.

Część dydaktyczna zawiera: bibliotekę wraz z czytelnią, aulę dużą (350 osób), aulę małą (150 osób), sale wykładową (100 osób), 4 sale (50 osób), 12  sal ćwiczeniowych (25 osób), 2 laboratoria komputerowe (po 20 stanowisk), salę muzyczną z pomieszczeniami do ćwiczeń muzycznych, salę gimnastyczną z siłownią.

Akademik zawiera: pokoje dla 122 studentów, pokoje i mieszkania dla  pracowników dydaktycznych i administracyjnych, pokoje gościnne, jadalnię wraz z kuchnią i zapleczem, bar kawowy, zaplecze socjalne i techniczne budynku.

Całkowita wartość projektu: 57 575 610,00 PLN, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 344 006,52 PLN.

Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara obejmowała 3 zasadnicze etapy: prace budowlane i zagospodarowanie terenu, przykrycie rowu, budowę zbiorników retencyjnych i nowych miejsc parkingowych oraz wyposażenie części administracyjnej, dydaktycznej i akademika.