Adres redakcji:

Resovia Sacra
Studia teologiczno-filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej
ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów
tel. (17) 871-24-00 (centrala)

Kontakt:
Redaktor naczelny: ks. dr hab. Sławomir Zych
e-mail: szych@kul.pl

Strona internetowa czasopisma od 2021 r.: TUTAJ 
Numery archiwalne czasopisma (19923-2020): TUTAJ