PUBLIKACJE

Dorobkiem Instytutu Teologiczno – Pastoralnego jest kilka publikacji naukowych. Wydano:

 1. „Myśl pedagogiczna Księdza Bronisława Markiewicza” pod red. J. Homplewicza i ks. A. Garbarza (1997),
 2. „Służba dziecku w instytucjach świeckich i kościelnych” pod red. J. Homplewicza i ks. A. Garbarza (1998),
 3. „Sukces wychowawczy w relacjach uczestników Podyplomowego Studium Wychowania Prorodzinnego” pod red. J. Homplewicza (1999),
 4. „Horyzonty ojcostwa” pod red. ks. A. Garbarza (2000),
 5. „Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na Podyplomowym Studium Prorodzinnym” pod red. J. Homplewicza (2000),
 6. „Dar wychowania. Pedagogika Jana Pawła II” pod red. J. Homplewicza (2001),
 7. „Nauczanie społeczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej w Rzeszowie dnia 28.04.2001” (2001),
 8. „Modlitewnik harcerza” pod red. J. Homplewicza (2002).
 9. „Pedagogika Świętego Michała (Rozważania o św. Michale Archaniele)” pod red. J. Homplewicza, wyd. I (2002), wyd. II (2003),
 10. „Atomy tkanki wychowania: klasówka dla pedagogiki” J. Homplewicz (2004)
 11. „Jakie państwo? Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 2005 r. w Rzeszowie”, pod red. A. Cyprysia, A. Garbarza, B. Szluz (2005)
 12. „Biały Promieniu Miłości. Wiersze i pieśni o Janie Pawle II. Wiersze Reginy Nachacz”, pod red. ks. A. Cyprysia (2006)
 13. „Ecclesiae Patriae Et Homini Serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu”, pod red. E. Białogłowskiego, A. Garbarza, H., Janickiej, M. Trawki, S. Zycha, t. I, t. II, (2007)
 14. „Pedagogika i etyka (zarys etyki pedagogicznej). Wyd. II poszerzone „Etyki pedagogicznej”, J. Homplewicz (2009).
 15.  „Błogosławiona cisza”, „Bonus Liber”, A. Janicka (2019).