Teologia dla nowej ewangelizacji

Podyplomowe studia Teologia dla nowej ewangelizacji są propozycją przygotowaną przez Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie oraz Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.
Są one skierowane dla liderów wspólnot i ruchów kościelnych. Propozycja ta wychodzi naprzeciw tym wszystkim, którzy pełniąc różnorodne posługi w Kościele odczuwają brak solidnego fundamentu teologicznego, dającego poczucie pewności w wykonywaniu posługi. Studia te są także propozycją dla tych wszystkich, którzy pragną pogłębienia osobistej formacji, nie wykluczając w przyszłości zaangażowania się w dzieło ewangelizacji.

Proponowane studia, mocno osadzone w solidnej teologii, posiadają innowacyjny charakter. Polega on na ich układzie i sposobie przyswajania wiedzy. Nie są one ułożone wedle tradycyjnych dziedzin teologicznych, ale według dynamiki wiary chrześcijańskiej. W ten sposób pozwalają studentom już w samym procesie edukacji tworzyć właściwą syntezę treści objawienia, której brak dotkliwie jest odczuwany we współczesnym rozumieniu wiary.

Studia podzielone są na trzy moduły:
teologia (I i II semestr), formacja (III semestr) i misja (IV semestr).
Na zakończenie I oraz II roku studiów przewidziane są warsztaty weekendowe. Po I roku mają one budowanie syntezy treści wiary. Natomiast po II roku mają charakter praktycznego przygotowania do dzielenia się darem wiary.

 

DANE KONTAKTOWE

Wydział Teologiczny UPJPII

Instytut Wyższych Studiów Teologicznych w Rzeszowie
ul. Witolda 11a
35-302 Rzeszów
kontakt@iwst.rzeszow.pl

Kierownik studiów
ks. dr Sławomir Jeziorski
slawomir.jeziorski@afiliacja.upjp2.edu.pl
tel. 880 913 812