Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin

Zadaniem Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin jest towarzyszenie i wspieranie rodzin w różnych potrzebach i na różnych etapach życia. Prowadzimy i koordynujemy przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa. W poradniach rodzinnych wychodzimy naprzeciw potrzebom Małżonków i Rodziców. W tym celu poszukujemy i polecamy wiarygodnych specjalistów. W Diecezjalnym Studium Życia Rodzinnego oferujemy możliwość pogłębienia własnej wiedzy i formacji oraz zostania certyfikowanym Doradcą Życia Rodzinnego, nauczycielem metody polskiej Naturalnego Planowania Rodziny opracowanej przez dr Teresę Kramarek. Współpracujemy również z Ruchami i Stowarzyszeniami religijnymi o profilu małżeńskim i rodzinnym. Staramy się pomóc każdej osobie, która do nas się zwróci – zarówno tym, którzy przeżywają problemy, jak i tym, którzy chcą jeszcze owocniej pomnażać dobro własnych małżeństw i rodzin. Tworzymy wspólnotę, która służąc Życiu i Rodzinie, doświadcza Bożej Miłości i zbliża się do Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata. Zapraszamy do kontaktu oraz do współpracy.