Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

w ramach IX osi priorytetowej: Jakość edukacji i kompetencji w regionie;
działanie: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

 

Nazwa beneficjenta:
Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej w Rzeszowie/ Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Tytuł projektu:
Akademia umiejętności i kompetencji

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 400 uczniów i 65 nauczycieli kształcenia ogólnego Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie do 30.06.2020 r.

Cele szczegółowe:
• podniesienie kompetencji kluczowych przez 400 uczniów do 30.06.2020 r.
• zwiększenie kompetencji 65 nauczycieli kształcenia ogólnego (w tym w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu) do 30.06.2020 r.
• wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 30.06.2020 r.

Grupą docelową są nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie uczący się lub pracujący na terenie woj. podkarpackiego.

Zadania:
1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
2. Wsparcie edukacyjno-zawodowe oraz doskonalenie kompetencji językowych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
3. Podnoszenie kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych, przyrodniczych oraz TIK uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych nr 2 w Rzeszowie
5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów Zespołu Szkoł Społecznych nr 2 w Rzeszowie

Okres realizacji projektu:
01.04.2018 r. – 30.06.2020 r.

Planowane efekty:
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 65
• Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 400
• Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3
• Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3

Grupa docelowa:
• 400 uczniów Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
• 69 nauczycieli Zespołu Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie
• Instytut Teologiczno-Pastoralny im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodek Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie wraz z partnerami Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Społecznej w Rzeszowie/ Zespołem Szkół Społecznych Nr 2 w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Wartość projektu:
994 552,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:
845 369,20 zł

 

Regulamin realizacji projektu_Akademia umiejętności i kompetencji

 

Procedura rozeznania rynku (zapytania ofertowe)

5. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę materiałów szkoleniowych dla Nauczycieli. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 września 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów – nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę materiałów szkoleniowych dla Nauczycieli.

Zapytanie ofertowe materiały szkoleniowe Nauczyciele

Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza oferty

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – wzór wmowy

Powiadomienie o wyborze Wykonawcy_materiały

4. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na usługę cateringową realizowaną sukcesywnie w miarę potrzeb w siedzibie zamawiającego dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie w roku 2018-2019. Usługa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów – nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na usługę cateringową dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w roku 2018-2019.

1_Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe)

2 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – wzór formularza oferty

3 Zał. nr 2 do zapytania ofertowego  – wzór umowy

4 Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

3. Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) na dostawę materiałów szkoleniowych dla Nauczycieli. Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia umiejętności i kompetencji”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów – nr pokoju D 1.10. Przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę materiałów szkoleniowych dla Nauczycieli.

1_Rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe)

2 Zał. nr 1 do zapytania ofertowego  – wzór formularza oferty

3 Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Powiadomienie o wyborze Wykonawcy

2. Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół społecznych Nr 2 w Rzeszowie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów, przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com

1_Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

2_Wzór formularza ofertowego

3_Oświadczenie do rozeznania rynku

4_Informacja o wyborze Wykonawcy

1. Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 13.00 w Biurze Projektu mieszczącym się w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie/ Ośrodku Edukacji Nauczycieli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów, przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty do biura) na adres ul. Witolda 11A, 35-302 Rzeszów lub pocztą elektroniczną na adres: instytut.teologiczno.pastoralny@gmail.com

1_Rozeznanie rynku na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

2_Wzór formularza ofertowego

3_Oświadczenie do rozeznania rynku

4 Informacja o wyborze Wykonawcy