Spotkania dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych

Spotkania dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych odbywają się w następujących terminach:

  • 18 listopada 2023 roku;
  • 20 stycznia 2023 roku – spotkanie opłatkowe;
  • 9 marca 2024 roku;
  • 13 kwietnia 2024 roku – sympozjum katechetyczne.

Spotkania rozpoczynają się o godz. 9.00 mszą świętą i kończą o godz. 13.00