Akademia Biblijna Diecezji Rzeszowskiej 2023/2024

Cel i adresaci. Celem studium jest pogłębianie znajomości Pisma Świętego, tak by stało się ono przewodnikiem na drodze życia każdego słuchacza. Wykłady adresowane są zarówno do osób świeckich, jak i konsekrowanych.

ProgramPodstawowy plan wykładowy obejmuje okres dwóch lat. Cykl pierwszy (rok I) poświęcony jest zagadnieniom wstępnym oraz wprowadzeniu w przesłanie ksiąg Starego Testamentu (9 spotkań w roku). Cykl drugi (rok II) koncentruje się na wprowadzeniu w księgi Nowego Testamentu (9 spotkań w roku). Słuchacze dwóch pierwszych cykli oraz ich absolwenci zachęcani są do udziału w organizowanym rokrocznie cyklu monograficznym, tzw. rok III (9 spotkań w roku). Tematy wykładów cyklu monograficznego zmieniają się każdego roku, stąd studium może być środkiem do wieloletniej, a nawet permanentnej formacji biblijnej. Szczegółowe omówienie programu na bieżący rok akademicki znajduje się TUTAJ.

MiejsceWykłady mają miejsce w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów. Zobacz na mapie TUTAJ.

CzasSpotykamy się w dwie soboty miesiąca, od października do czerwca, między 9:00 a 13:00. Dokładne kalendarium naszych wykładów zobacz TUTAJ.

NauczycieleDyrektorem studium jest ks. Adam Kubiś. Kadrę nauczycielską studium tworzą rzetelnie przygotowani i uznani w Kościele bibliści. Więcej na temat naszych nauczycieli TUTAJ.

ZapisyW wykładach studium mogą brać udział słuchacze po uprzednim zgłoszeniu poprzez formularz online znajdujący się tutaj: ZAPISZ SIĘ! Do grupy słuchaczy wykładów można dołączyć w każdym miesiącu trwającego roku akademickiego.

Koszt. Opłata za udział w wykładach wynosi 15 złotych za spotkanie.  Opłatę należy uregulować bezpośrednio w czasie spotkania u Dyrektora lub osoby odpowiedzialnej

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej: https://studium.rzeszow.pl/ lub w sekretariacie Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie, ul. Witolda 11a, 35-302 Rzeszów

tel. 17/ 871-24-03
e-mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl lub sbiblijne@gmail.com
www.instytut.rzeszow.pl